Meeste bedrijven hadden geen extra extern vermogen nodig vanwege corona

24 juni 2021

Verreweg de meeste bedrijven hadden geen behoefte om vanwege de coronacrisis extern vermogen aan te trekken. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie trok echter bijna een kwart (24 procent) van de bedrijven externe financiering aan om te voldoen aan betalingsverplichtingen.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Conjunctuurenquête Nederland. Horecabedrijven trokken het vaakst vermogen aan om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Bedrijven in verhuur en handel van onroerend goed trokken tijdens de coronacrisis het vaakst extern vermogen aan voor investeringen.

De enquête is gehouden in mei 2021 onder ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven met minimaal 5 werkzame personen. Hen is gevraagd naar de behoefte aan extern eigen of vreemd vermogen. Het gaat hierbij niet om financiële steunmaatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis.

Van de horecabedrijven trok 27 procent vanwege corona externe financiering aan om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Daarnaast had 12 procent wel behoefte aan extern vermogen, maar slaagde er (nog) niet in om vreemd vermogen aan te trekken, of deed (nog) geen financieringsaanvraag.

Lees hier het hele bericht van het CBS