Meet jouw podium of festival milieu-impact?

14 maart 2024

In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Het PON & Telos een onderzoek uit om in beeld te brengen hoe culturele organisaties hun milieu-impact monitoren.

Ze onderzoeken hoe er gemeten wordt, wat er goed gaat en wat belemmeringen zijn. Door mee te werken aan dit onderzoek help je hen om in kaart te brengen wat een geschikte monitoringsystematiek kan zijn voor de culturele sector, zodat in de nabije toekomst de milieu-impact betrouwbaar en op een gebruiksvriendelijke manier door zoveel mogelijk culturele organisaties in beeld kan worden gebracht.

Monitort jouw organisatie reeds (een deel van) de milieu-impact? Dan kun je hen helpen door een vragenlijst in te vullen (duur: ongeveer 25 minuten).

Laat via www.hetpon-telos.nl/duurzaamheidcultuursector vóór woensdag 20 maart je gegevens achter, dan sturen ze je de vragenlijst toe. De uiterste datum voor het terugsturen van de ingevulde vragenlijst is dinsdag 26 maart.