Merendeel poppodia positief over experiment regionale cultuurprofielen

10 juli 2018

Tweederde (65%) van de VNPF-poppodia geeft aan experimenten met regionale cultuurprofielen zinvol voor hun organisatie te vinden. Dit blijkt uit de nieuwe editie 2018-1 van de Conjunctuurwijzer Poppodia. Slechts 9% van de poppodia ziet weinig nut in het voorstel van de minister en een kwart (26%) heeft hier geen mening over. De Conjunctuurwijzer geeft verder een actueel beeld van de resultaten van de poppodia in de eerste helft van 2018 en hun verwachtingen over de tweede helft van 2018.

De meeste poppodia zagen in de eerste helft van 2018 hun inkomsten en het aantal bezoeken verder stijgen, alleen subsidies en sponsorinkomsten blijven achter. De overheidsbijdrage is per saldo bij meer podia afgenomen dan toegenomen (20% daling tegen 11% stijging). De concurrentie is bij 40% van de podia toegenomen en het algehele popklimaat is volgens 37% van de poppodia opnieuw verbeterd. Per saldo noteren aanzienlijk meer podia over het afgelopen half jaar groei dan krimp van bezoek. Het aantal poppodia dat over het afgelopen half jaar krimp ervaart is met 17% (bezoek) en 23% (inkomsten) evenveel als bij de vorige Conjunctuurwijzer 2017-2.  Ook inhoudelijk noteren de poppodia over het afgelopen half jaar per saldo op alle onderdelen verbetering en groei. Vooral de investeringen in programma door 58% van de podia zijn opmerkelijk.

Het ondernemersvertrouwen van poppodia 2018-1 voor het komend half jaar is op alle kenmerken positief. Voor het eerst denken meer podia dat de bijdrage van overheden, fondsen en sponsors gaan stijgen dan dalen. De poppodia verwachten naast meer bezoeken en inkomsten ook meer inzet van zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers.

De volledige resultaten van de Conjunctuurwijzer Poppodia 2018-1 zijn hier te vinden.

Er is ook een nieuwe editie beschikbaar van de Conjunctuurwijzer Schouwburgen en Concertgebouwen. De terugblik en vooruitblik van de Nederlandse theaters aangesloten bij de VSCD komen redelijk overeen met die van de VNPF-podia, behalve dat de theaters het aantal betaalde medewerkers zien dalen. Ook zo’n tweederde van de theaters geeft aan de plannen voor regionale cultuurprofielen zinvol te vinden.