Bron

Rijksoverheid

Met willekeurig afschrijven in 2023 minder belasting betalen

15 februari 2023

Dankzij een regeling uit het Stimuleringspakket kunnen ondernemers voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting als zij dit jaar investeren in een bedrijfsmiddel, eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven.

Het kabinet heeft vorig jaar een stimuleringspakket voor 2023 tot en met 2027 aangekondigd dat inmiddels (deels) in de wet is opgenomen. Eén van de onderdelen van het pakket is de (tijdelijke) regeling voor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023. Het gaat hier om een hernieuwde openstelling van een regeling die eerder al in onder meer 2009, 2010 en 2011 gold.

Lagere winst door willekeurige afschrijving

Organisaties kunnen hierdoor als zij dit jaar investeren in een bedrijfsmiddel, eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Door die 50%-afschrijving in 2023 te doen wordt de belastbare winst lager en betalen ze dus minder belasting. Dit zal niet voor iedereen gelden, maar de VNPF kent een hybride achterban. Het restant moeten organisaties in de jaren daarna regulier afschrijven. De verruiming geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Regeling geldt alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen

Een van de voorwaarden om gebruik te mogen maken van willekeurige afschrijving in 2023 is dat de regeling alleen geldt voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen, en dus niet voor bijvoorbeeld machines die al in gebruik zijn genomen. Ook zijn er een aantal bedrijfsmiddelen uitgezonderd.

Lees meer hier.