Mezz kan verbouwen: raad trekt er 1,8 miljoen voor uit

11 januari 2018

Poppodium Mezz mag niet langer in onzekerheid blijven over de verbouwing van het pand aan de Keizerstraat in Breda. Het college moet er voor zorgen dat zo snel mogelijk 1,8 miljoen euro op tafel komt voor de verbouwing, zodat die in de zomer van 2019 kan worden uitgevoerd.

Een motie met die strekking werd donderdagavond door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen de fracties Elbertse/Groeneweg en Volkspartij Breda stemden tegen.

De gemeente (eigenaar van het gebouw) heeft al 1,35 miljoen euro begroot voor de verbouwing. Maar onlangs werd op basis van een definitieve kostenraming bekend dat het werk 4,5 ton meer gaat kosten. Het college van B&W wilde de verbouwing vervolgens uitstellen, maar nu heeft de gemeenteraad wethouder Marianne de Bie toch de opdracht gegeven om snel met een financieringsvoorstel te komen. De Bie zei donderdagavond toe daar begin 2018 mee te zullen komen.

Grote zaal
De verbouwing houdt met name in dat een aantal weeffouten in het vijftien jaar oude gebouw wordt opgelost. Zo worden onder meer grote zaal, balkon en foyer beter ingericht en wordt de laad- en losruimte vergroot. Los van deze verbouwing, wil Mezz ook nog graag de kleine zaal (het voormalige) café) uitbreiden, maar daar moet een aparte financiering voor worden gevonden.

In de donderdag aangenomen motie vroeg de gemeenteraad aan De Bie ook om Mezz meer 'cultureel ondernemerschap' op te dragen, zodat het poppodium een structureel gezonde exploitatie krijgt. 

Lees hier het artikel.