Minimumloon 10,15% hoger per 1 januari 2023

21 september 2022

Uit de plannen die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 blijkt dat het minimumloon per 1 januari 2023 zal stijgen met 10,15%.

In de Voorjaarsnota 2022 was het nog de bedoeling van het kabinet om het minimumloon in drie stappen te verhogen met 7,5% in totaal.

Waarschijnlijk gaat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog. Dit is een verhoging van 8,05% met daarbovenop de reguliere indexatie. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2022 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand. Dit gaat per 1 januari 2023 dus met 10,15% omhoog. De verhoging van het minimumloon loopt parallel aan de implementatie van de Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie, waarmee het Europees Parlement onlangs instemde. Ondernemersorganisaties hebben al gewaarschuwd voor de voorgenomen stijging. Zij hameren erop dat er voor werkgevers compensatie moet komen voor de extra kosten.

Kabinetsplannen zijn aangepast na publicatie Voorjaarsnota
In de Voorjaarsnota 2022 maakte het kabinet nog bekend dat de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% in 2025 per 1 januari 2023 zou worden gestart en plaats zou vinden in drie stappen. Het minimumloon zou in zowel 2023 als 2024 worden verhoogd met 2,5% en met 2,32% in 2025. De plannen zijn op Prinsjesdag dus aangepast. Het kabinet vindt de versnelling en verhoging nu passend vanwege de hoge inflatie.

Stijging minimumloon werkt direct door op groot aantal regelingen
De verhoging in 2023 wordt geregeld per algemene maatregel van bestuur (AMvB). Hierdoor stijgen de loongerelateerde uitkeringen (zoals uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering) en het maximumdagloon automatisch mee. Ook de AOW-uitkering stijgt mee. Dit leidt tot structureel hogere overheidsuitgaven.

Ook minimumuurloon in aantocht
Naast deze minimumloonsverhoging wil het kabinet per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon invoeren. De hoogte van het minimumloon per uur hangt op dit moment af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt in een organisatie. Bij sommige organisaties werken fulltimers 40 uur per week, bij andere 38 of 36 uur. Daardoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Maar met de Wet invoering minimumuurloon moet het minimumuurloon straks niet meer afhangen van de lengte van de werkweek. Minimumloonverdieners die meer dan 36 uur per week werken – bijvoorbeeld 40 uur – gaan er na inwerkingtreding van het minimumuurloon nog meer op voor