Minimumvoorwaarden pensioenregeling in nieuwe cao poppodia

19 augustus 2019

De Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) hebben een nieuwe cao voor de poppodia en -festivals ondertekend. De lonen van 1.500 poppodiumwerknemers worden geïndexeerd met 2% in 2019, en 3% in 2020. Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt over pensioen, honorering van zzp’ers en reiskosten.

2% indexering 2019 en 3% in 2020

De nieuwe cao is ondertekend op 19 juli 2019 en met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 1 januari 2019. Per 1 januari 2020 vindt een loonindexatie plaats van 3%.

 

Minimumvoorwaarden pensioenregeling

WNPF-leden moeten uiterlijk 1 januari 2024 voldoen aan de minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling, zoals die zijn overeengekomen met de Kunstenbond. Dit lijkt ver weg, maar ook nieuwe pensioencontracten zullen moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Al sinds 2009, bij de invoering van de eerste cao voor poppodia, wordt een mogelijke pensioenvoorziening besproken. De Kunstenbond en de WNPF zijn dan ook verheugd dat dit eindelijk gelukt is.

 

Honorering zzp'ers

Zzp’ers zijn ondernemers en vallen niet onder de werkingssfeer van de cao. Voor hen ontbreekt adequate wetgeving. De Kunstenbond en de WNPF hebben daarom het initiatief genomen en zelf afspraken gemaakt over honorering. Het (uur)tarief moet nu minimaal overeenkomen met het bruto (uur)loon van een functie met vergelijkbare werkzaamheden en ervaring, verhoogd met 30%.

 

Overige nieuwe afspraken

Ook zijn er afspraken gemaakt over het kunnen opnemen van een sabbatical, over een tegemoetkoming voor reiskosten en een uitzondering op de ketenbepaling.

 

Wie krijgen hier mee te maken?

Bij de WNPF zijn 24 poppodia aangesloten. Zo’n 1.500 medewerkers van die poppodia vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de cao. Er zijn nog geen festivals lid van de WNPF. De eerste cao stamt uit 2009. Deze cao is op te vragen via kees@vnpf.nl en te downloaden op www.caopoppodia.nl.