Minister presenteert brief Fair Practice onderzoek aan de Tweede Kamer

20 februari 2020

Op 19 febuari 2020 heeft minister van Engelshoven een brief over de Fair Practice Code naar de Kamer gestuurd. Inclusief het onderzoeksrapport dat is opgesteld naar aanleiding van de motie Asscher. Die motie verzocht om de gevolgen van de FPC voor de gehele culturele sector in kaart te brengen. Op woensdag 4 maart staat er een overleg gepland.

Klik hier voor de kamerbrief en klik hier voor het rapport 'Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code'.