Minister Van Engelshoven start voorlichtingscampagne over secundaire tickethandel

8 november 2018

Na gesprekken met de sector over secondary ticketing heeft Minister Van Engelshoven geconcludeerd dat er vooral behoefte bestaat aan betere voorlichting van consumenten over het veilig kopen van een evenementenkaartje.

Op 13 november 2017 verzochten kamerleden Kwint, Rog, Bergkamp, Dik-Faber, Asscher en Ellemeet de minister om ‘op korte termijn met een voorstel te komen om secundaire tickethandel aan banden te leggen’. Minister Van Engelshoven is met de sector in gesprek gegaan om uitvoering te geven aan deze motie. In haar kamerbrief Voortgang cultuur in een open samenleving schrijft de minister: “Uit deze gesprekken is gebleken dat een verbod op doorverkoop geen oplossing is, onder andere omdat de doorverkoop van tickets zich dan naar het buitenland verplaatst. Daarnaast zijn fraude en internetoplichting bij de (door)verkoop van tickets al strafbaar voor de Nederlandse wet en is misleiding van de consument verboden. Er bestaat wel behoefte om de consument beter voor te lichten over het veilig kopen van een evenementenkaartje en de bewustwording over doorverkoop te vergroten. Daarom start ik binnenkort samen met partijen uit het veld een voorlichtings- en bewustwordingscampagne.”