Minister van SZW neemt Handreiking zwangerschap en werk van de Stichting van de Arbeid in ontvangst

11 maart 2022

Met de handreiking biedt de stichting handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk.

De handreiking is hier te downloaden.

De handreiking beslaat de periode voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap tot zes maanden na de bevalling. Niet alleen de wettelijke rechten omtrent zwangerschap komen erin aan bod, ook is er aandacht voor het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel over en weer meer begrip te creëren door middel van het bieden van praktische informatie.

Meer begrip
De handreiking bevat niet alleen de wettelijke rechten omtrent zwangerschap, ook is er aandacht voor het faciliteren van het gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel over en weer meer begrip te creëren door middel van het bieden van praktische informatie. Het is van belang om dit onderwerp tekens te blijven agenderen, al is het maar omdat de doelgroep steeds weer verandert (elk jaar worden er weer nieuwe werknemers zwanger).

Participatie vrouwen verhogen
Minister Van Gennip lichtte tijdens de online bijeenkomst onder meer het kabinetsbeleid om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verhogen toe. Dat is een gezamenlijk vraagstuk, dat ze samen met de sociale partners wil oppakken.

Betaald ouderschapsverlof
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het kabinetsbeleid waar het gaat om het faciliteren van werk en zorg, zoals de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof. Dat kan eraan bijdragen dat vrouwen blijven werken of (meer) gaan werken, dat de partner een betere binding krijgt met het kind en de zorg eerlijker wordt verdeeld.

Kennis delen
De minister deelt de visie van de sociale partners dat praktische kennis en aandachtspunten met betrekking tot zwangerschap en werk op organisatieniveau gedeeld moeten worden. De handreiking is wat dat betreft een goede stap voorwaarts, aldus Van Gennip.