Minister verduidelijkt compensatieregeling transitievergoeding

21 februari 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. 

De wet waarin de compensatieregeling is vastgelegd, is zomer 2018 aangenomen. Aansluitend is het UWV gestart met de uitwerking van de compensatieregeling zodat deze per 1 april 2020 is uit te voeren. Naast de aanpassing van ICT-systemen die noodzakelijk is om deze compensatieregeling uit te voeren wordt ook bekeken welke documenten voor UWV nodig zijn om het recht op compensatie, en de hoogte daarvan, vast te stellen.  

Voorwaarden 

Op hoofdlijnen is al bekend wat de werkgever moet aantonen voor een geslaagd beroep op compensatie. Uit de wet volgen de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op compensatie van de transitievergoeding. In de memorie van toelichting is al duidelijk gemaakt welke informatie de werkgever zal moeten aanleveren ter onderbouwing van zijn aanvraag.  

Documenten 

Nadat de wet was aangenomen heeft UWV ook aangegeven welke documenten de werkgever moet bewaren. 

Het gaat om: 

  • documenten waarmee aangetoond wordt dat het dienstverband beëindigd is en de reden daarvan;  
  • documenten ter onderbouwing van de berekening van de transitievergoeding; en  
  • documenten op grond waarvan de werkgever aantoont dat de transitievergoeding betaald is. 

Minister verduidelijkt compensatieregeling transitievergoeding

Lees het volledige artikel hier.