Misogyny in music – Report

8 februari 2024

In Engeland is onderzoek gedaan naar Misogyny in de muziek.

Het rapport "Misogyny in music" is geschreven door de commissie van het Lagerhuis, met aanbevelingen aan de Britse regering. "Vrouwen die in de muziekindustrie werken, worden geconfronteerd met beperkte kansen, een gebrek aan steun, genderdiscriminatie en seksuele intimidatie en aanranding, evenals het aanhoudende probleem van ongelijke beloning in een sector die wordt gedomineerd door zelfstandig ondernemerschap en genderongelijkheid. Ondanks de toename van de vertegenwoordiging zijn deze problemen endemisch en worden ze nog erger voor vrouwen die te maken krijgen met intersectionele barrières, met name rassendiscriminatie."

“Er zijn wetgevende stappen die de regering kan nemen om een aantal van deze problemen aan te pakken. De Equality Act moet worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat freelancers dezelfde bescherming tegen discriminatie krijgen als werknemers. Sectie 14 van de wet moet in werking worden gesteld om de bescherming te verbeteren voor mensen die met intersectionele ongelijkheid worden geconfronteerd. De regering zou wetgeving moeten uitvaardigen om werkgevers de plicht op te leggen werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie door derden, een voorstel dat de regering aanvankelijk steunde en vervolgens vorig jaar verwierp.”

Lees hier de samenvatting en download het gehele rapport