Model-noodverordening 14 oktober

20 oktober 2020

De laatste versie van de landelijke model-noodverordening staat online. De laatste versie is van 14 oktober 2020. Hierin zijn de landelijke maatregelen die het Kabinet aankondigde in de persconferentie van 13 oktober 2020 verwerkt.

  • Zie hier de modelnoodverordening.
  • Zie hier de noodverordeningen van de verschillende veiligheidsregio's (doorklikken op de namen van de  veiligheidsregios).
  • Zie hier de laatste versie (14 okt) van het Protocol Heropening Poppodia

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden.