Bron

SER

Moderne arbeidsvoorwaarden leveren voordelen op

19 juni 2024

Moderne arbeidsvoorwaarden leveren voordelen op

Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers flexibiliteit en voldoende keuzemogelijkheden in hun arbeidsvoorwaarden.

De huidige trend is dat bedrijven een afspiegeling willen zijn van de maatschappij en positief willen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals het verlenen van mantelzorg, verduurzaming, vitaliteit en het tegengaan van sociale ongelijkheid.

Moderne arbeidsvoorwaarden leveren allerlei voordelen op. Ze maken een bedrijf bijvoorbeeld aantrekkelijker als werkgever. Er zijn talloze bedrijven die hier op verschillende manieren invulling aan geven: van het bieden van gezonde lunches en het betalen van sportabonnementen tot vergoedingen voor verduurzaming van de woning en ruimte bieden voor vrijwilligerswerk.

Schiphol omarmt diversiteit met flexibele feestdagen

‘Ook feestdagen die niet in de cao staan, kun jij bij ons vieren,’ zegt Schiphol, waar de focus ligt op inclusiviteit. Of het nu gaat om Eid al-Fitr (Suikerfeest), Internationale Vrouwendag of de Pride, deze dagen vallen binnen de arbeidsvoorwaarden. Senior HR Business Partner Peggy van Bochove legt uit: “Met deze diversiteitsuren benadrukken we dat we een afspiegeling van de maatschappij zijn.”

Peggy van Bochove Peggy van Bochove, senior HR business partner bij Schiphol Group, vertelt dat er in de zogeheten diversiteitsruimte affiches hangen met informatie over de Iftar en Keti Koti. De Schiphol Group, eigenaar en exploitant van onder andere luchthaven Schiphol, neemt diversiteit en inclusie serieus. De vierduizend medewerkers, inclusief duizend zzp’ers, krijgen een internationale benadering. “Iedereen hoort erbij, ongeacht taal, cultuur, religie, gender of een eventuele beperking,” aldus Van Bochove. “Daarom communiceren we waar mogelijk ook in het Engels.”

Diversiteitsuren Sinds vorig jaar kunnen medewerkers naast duurzame inzetbaarheidsuren, die bedoeld zijn voor opleidingen en het bevorderen van vitaliteit, ook twee dagen opnemen die normaal gesproken niet doorbetaald worden in de cao. “Dit kan bijvoorbeeld het eind van de ramadan zijn, of de viering van Keti Koti. Ook medewerkers die niet tot een van de diversiteitsgroepen behoren, kunnen deze uren opnemen. Zet je vrije dagen in waar je dat nodig acht, met hopelijk meer tevredenheid in je werk.” Bij een 36-urige werkweek heeft een medewerker van Schiphol recht op 14,4 diversiteitsuren per jaar. Werk je meer of minder, dan bouw je deze uren naar rato op.

Schiphol kwam op het idee door een ander bedrijf dat deze uren kende. Volgens Van Bochove is het contact met de SER voor Schiphol daarom belangrijk. Niet voor niets heeft de organisatie het diversiteitscharter ondertekend. “We willen netwerken en leren van anderen. Zo ben ik laatst bij de SER aangeschoven aan de Keti Koti-tafel. Prachtig initiatief.”

Van Bochove, van Surinaamse afkomst, kwam op vierjarige leeftijd naar Nederland. Na een onderbreking vanwege het klimaat in Nederland keerde ze veertig jaar geleden terug om te studeren. “Ik ben onderdeel van de 50-UP en de bi-culturele dimensie binnen onze organisatie. Deze groep adviseert de directie in senior- en bicultureel beleid en heeft de diversiteitsuren voorgesteld. Daarnaast hebben we ook LGBTQIA+, Women on Air, Youth en VisAble, mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking. Samen zorgen we voor bewustwording binnen Schiphol Group. Vanuit de DE&I Board adviseren we over DE&I HR-beleid (Diversiteit, Equity en Inclusie).”

Onboarding Bij het onboarden van personeel besteedt Schiphol expliciet aandacht aan haar diversiteits- en inclusiviteitsbeleid, met nadruk op de diversiteitsuren. “Dit is geen windowdressing. Dit beleid is geen HR-feestje. We willen een afspiegeling van de maatschappij zijn en hopen dat door dergelijke maatregelen te bereiken.”

Olievlek Schiphol Group hoopt dat dit beleid zich als een olievlek uitbreidt. De organisatie informeert leveranciers en klanten zoals luchtvaartmaatschappijen, security en bagage-afhandelaars over deze aanpak, in de hoop anderen te enthousiasmeren en hun personeelsbeleid inclusiever te maken. Van Bochove geeft aan: “We weten dat collega’s tijdens ramadan minder moeite hadden met het vrij roosteren, maar we registreren niet waar de verlofuren voor worden ingezet. We willen dit graag weten en gaan het zeer vrijblijvend uitvragen en evalueren. De uitkomsten gebruiken we om verder te werken aan een inclusievere organisatie.”

Aanvraagprocedure Ongeacht de feestdag wordt elke aanvraag gehonoreerd zonder aanvraagtermijn. “Een medewerker die was ingeroosterd voor een nachtdienst kon verlof opnemen om Eid al-Fitr te vieren, het einde van de ramadan. Dit draagt bij aan een organisatie waarin verschillen gerespecteerd en gewaardeerd worden,” aldus Van Bochove.