Mogelijk ‘ontslagboete’ bij nieuwe NOW

6 oktober 2020

Minister Koolmees (SZW) gaat werkgevers die een beroep doen op de NOW, 5 procent korten op het subsidiebedrag als ze hun ontslagen medewerker(s) niet helpen bij het vinden van ander werk.

Zie hier onze eerdere berichtgeving over NOW#3

Eind augustus kondigde het kabinet de verlenging van het steun- en herstelpakket aan, dat 1 oktober is ingegaan. Hieronder valt ook de verlenging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) met in totaal 9 maanden.

 • Deze derde NOW loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021 en is opgedeeld in 3 tijdvakken.
 • Een belangrijk verschil met de NOW 1.0 en de NOW 2.0 is dat bij de NOW 3.0 de sancties bij bedrijfseconomisch ontslag vervallen. Ten tweede introduceert minister Koolmees een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers die hun werk verliezen zo snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden.
 • Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan kan er een sanctie volgen van 5% korting op het subsidiebedrag.

Werkgever moet contact opnemen met UWV

 • Het kabinet ondersteunt werkgevers bij de inspanningsplicht voor de begeleiding van werk naar werk met een aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard.
 • De werkgever kan hiervan gebruikmaken om aan de inspanningsplicht te voldoen.
 • Vraagt de werkgever voor één of meerdere werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen aan bij UWV in het tijdvak waarvoor hij loonsubsidie heeft aangevraagd, dan is hij verplicht om in dat tijdvak contact met UWV op te nemen via de UWV Telefoon NOW.
 • Constateert UWV dat de werkgever geen contact heeft opgenomen over de begeleiding van werk naar werk, dan kort het instituut het subsidiebedrag met 5%.
 • UWV streeft ernaar op 16 november 2020 het aanvraagloket van het eerste tijdvak van de NOW 3.0 te openen.
 • Hierin kan de werkgever subsidie aanvragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Het aanvraagtijdvak duurt 4 weken, tot 13 december 2020.
 • Het beoogde aanvraagtijdvak voor het tweede tijdvak van de NOW 3.0 loopt van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 en het derde tijdvak is gepland van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.