Mondkapjes in publieke ruimte en mensen met een beperking

23 december 2020

Zoals de meesten weten, is met ingang van 1 december een mondkapje in publieke ruimtes in Nederland verplicht en geldt een uitzondering voor mensen die door een ziekte, beperking of psychische aandoening niet aan de verplichting kunnen voldoen. 

  • Lees hier factsheet uitzonder mondkapjesplicht.
  • Lees hier de brief van MIND.

Een uitzondering geldt voor mensen die door een ziekte, beperking of psychische aandoening niet aan de verplichting kunnen voldoen. Zie hierover de factsheet van het ministerie van VWS boven.
Vanuit MIND, de belangenbehartiger van mensen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen, vestigen wij aandacht op de lastige positie van hun achterban om de uitzondering aannemelijk te maken en willen zij ons helpen hoe je hiermee om kunt gaan. Zie daarvoor de tweede bijlage.