Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2018-2019

25 november 2019

Net als vorig jaar, heeft het Fonds weer samen met het ministerie van OCW onderzoek laten doen naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Deze 'monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2018-2019’ is uitgevoerd door bureau Researchned en laat een positief beeld zien van de scholen die met CmK bezig zijn.

Net als de vorige editie van de monitor laat het rapport zien dat scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) op de voor dit programma relevante indicatoren hoger scoren dan scholen die niet deelnemen. Zo hebben scholen die deelnemen aan CmK vaker een visie op cultuureducatie, geven ze vaker aan dat de samenwerking met de culturele omgeving uitgaat van een door hen gestelde vraag en is er minder vaak sprake van losstaande activiteiten binnen het programma op hun school.

Bekijk hier het volledige artikel