Monitoronderzoek cultuur en corona

17 september 2020

De uitbraak van het coronavirus dwong maatregelen af die de culturele en creatieve sector hard hebben geraakt. Inmiddels heeft een deel instellingen en makers meer zicht op ondersteuning voor de komende tijd, maar een integraal overzicht van de gevolgen voor de sector als geheel is er nog niet.

Via een maandelijkse monitor brengt de |Boekmanstichting de impact in kaart van de maatregelen rond corona op de culturele en creatieve sector. Bedoeling is om deze vervolgens voor langere tijd te monitoren. De VNPF levert input.

De informatievoorziening die de Boekmanstichting  realiseren ontbreekt momenteel, terwijl deze van groot belang is voor de sector.. Om snel te kunnen reageren, is een samenwerking gezocht met SiRM (Strategies in Regulated Markets) en Significant APE, vanwege hun inhoudelijke expertise en eerdere onderzoekswerk op precies die terreinen die in dit project worden onderzocht. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een aanvullende subsidie van het Ministerie van OCW.

Het streven is om het eerste deel van de gegevens die opgehaald worden in dit onderzoek in november 2020 op te leveren om vervolgens op regelmatige basis over deelgegevens te rapporteren. Vervolgens worden de gegevens opgenomen in de pilot voor een nieuwe cultuurmonitor die momenteel wordt ontwikkeld door de Boekmanstichting om ook in een bredere context gevolgd te kunnen worden.