Bron

Rijksoverheid.nl

Motie aangenomen van kamerlid Kwint over doorverkoop toegangskaarten

24 november 2022

De motie van kamerlid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten is aangenomen.

"De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de doorverkoop van toegangskaarten een miljardenin-dustrie is die slecht is voor de toegankelijkheid van sport en cultuur; verzoekt het kabinet conform de motie-Kwint c.s. op korte termijn werk te maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen, en gaat over tot de orde van de dag. Kwint"