Bron

Rijksoverheid

Motie van de leden Thijssen en Mohandis over een passende regeling voor culturele instellingen

17 november 2022

De laatste hand is inmiddels gelegd aan het energie plafond dat op 1 januari 2023 moet ingaan. Minister Jetten van Energie heeft de definitieve uitwerking bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

Bij het debat in de Tweede Kamer op 10 november heeft PvdA (Thijssen/Mohandis) bij het notaoverleg over het prijsplafond energie de volgende motie ingediend

Overwegende dat de hoge energieprijzen zwaar drukt op maatschappelijke en culturele instellingen, zoals scholen, musea, podia, sportclubs en buurthuizen,

overwegende dat voor veel van deze instellingen en voorzieningen het prijsplafond en de TEK niet toereikend is,

verzoekt de regering om voor maatschappelijke en culturele instellingen, zoals scholen, musea, podia, sportclubs en buurthuizen een gepaste regeling beschikbaar te stellen per januari 2023

De motie is aangehouden.