Motie Vendrik in Eerste Kamer over EU herstelprogramma aangenomen.

23 november 2021

De Eerste Kamer heeft gestemd over moties die waren ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op dinsdag 16 november,

Twee zijn er aangenomen. Eén is er van belang voor de cultrele sector.

De aangenomen motie is van senator Vendrik die de regering verzoekt op korte termijn een herstelplan voor de culturele en creatieve sector te ontwikkelen en daarbij te overwegen financiering uit het Europese herstelprogramma in te zetten.