Moties, amendementen en brieven uit het Begrotingsdebat cultuur van 23 november

25 november 2020

Op maandag 23 november vond het Begrotingsdebat cultuur in de Tweede Kamer plaats. Een overzicht van de ingediende moties, amendementen en ingezonden brieven.

Het overzicht van ingediende moties, amendementen en brieven kun je hier vinden.

Tijdens het Begrotingsdebat Cultuur maandag 23 november in de Tweede Kamer stonden het Rijks cultuurbeleid 2021 – 2024 en de COVID-19 crisis als belangrijkste onderwerpen op de agenda. De VNPF heeft de vaste Kamercommissieleden OCW ook van de nodige input voorzien.

De zorgen van de Kamerleden  met betrekking tot het Rijkscultuurbeleid van 2021-2024 richtten zich vooral op talentontwikkeling, met name over twee positief beoordeelde maar niet gehonoreerde organisaties. En op bibliotheken, waarvan een deel met sluiting wordt bedreigd. De Kamer vroeg ook aandacht voor instellingen die bij het Fonds Cultuurparticipatie buiten de boot vallen, met name in de popsector.

De cultuurwoordvoerders pleitten bovendien vooral voor perspectief voor de cultuursector in deze crisis: zij willen niet alleen dat de routekaart voor cultuur wordt meegenomen in de routekaart van het kabinet, maar ook dat de Fieldlabs alle ruimte krijgen en zo spoedig mogelijk van start kunnen gaan. Daarnaast is een terugkerende zorg dat steun goed terecht komt, namelijk:

  • ook en zo goed mogelijk bij zzp’ers en kleine ondernemers;
  • dat specifieke steun geen verdringend effect heeft bij de definitieve vaststelling van de steun vanauit de NOW-regelingen;
  • middelen die naar gemeenten gaan om hun lokale, culturele infrastructuur overeind te houden via een (voor cultuur geoormerkte) specifieke uitkering wordt verstrekt.

Voor de langere termijn kwam ook de toekomst van het bestel aan de orde, naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur over een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector. De Kamerleden wilden van de minister onder meer weten wat haar visie hierop is en wat zij met de aanbevelingen gaat doen.

De minister leek bereid samen met de Kamerleden naar oplossingen te zoeken. Zij gaf een aantal belangrijke moties ‘oordeel Kamer’.

De minister was complimenteus over de routekaart van de cultuursector en zij gaf aan haar uiterste best te doen om die bij de besluitvorming van Kabinet in te brengen. Ook hoopt zij dat aan de initiatieven voortkomend uit het Fieldlab Evenementen, waar vier bewindslieden bij betrokken zijn, half januari 2021 het startschot kan worden geven. Het kabinet is het over het doel eens, maar zoekt naar een moment om groen licht te kunnen geven.

De aanbevelingen van de Raad voor Cultuur om de sector weerbaarder te maken ziet de minister als een verstandige route. Zij gaf aan dat ze ermee aan de slag gaat en ze het proces in gang zet, maar dat het aan een nieuw Kabinet is om besluiten te nemen (bijvoorbeeld over de verlenging van de subsidietermijn). De minister vindt dat dit traject met de hele sector gezamenlijk, gesubsidieerd en ongesubsidieerd, groot en klein, over het hele land moet worden uitgevoerd.

In totaal diende de Kamer 13 moties en 6 amendementen in. Over de moties wordt gestemd op dinsdag 1 december, de amendementen worden op 8 december a.s. in stemming gebracht.