Moties in de Kamer | Overzicht brieven vanuit cultuursector

11 juli 2019

Op 4 en 5 juli 2019 hebben de stemmingen plaatsgevonden over moties naar aanleiding van het debat over de Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid 2021-2024 van minister Van Engelshoven. Daarmee is weer een fase afgerond in het proces dat moet leiden tot een nieuwe inrichting van het cultuurstelsel.

Moties
Over de ’s avonds ingediende moties is ’s nachts gestemd. De moties en de stemmingsuitslagen vindt u HIER. Kunsten 92 geeft hier een eerste samenvatting:
Voor literair vertalers zegde de minister meteen 4 keer 2 ton toe via het Letterenfonds.
Moties die werden aangenomen betreffen de volgende zaken: gratis gebruik van bibliotheken tot 18 jaar; één programma leesbevordering vergelijkbaar met Cultuureducatie met Kwaliteit; een commissie die de regeldruk in het vrijwilligersbeleid gaat onderzoeken; tripartite overleg tussen overheid, omroep en filmsector; onderzoek naar o.a. heffingen; muzikaal erfgoedbeleid; advies van erfgoedinspectie over behoud fotografisch erfgoed.
Voorts ging de Kamer akkoord met een aanscherping van de functie ontwikkelinstellingen in de BIS (motie Belhaj en motie Ellemeet), een belangrijkere plek voor het criterium ‘geografische spreiding’ in het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur (motie Aartsen en Geluk-Poortvliet) en het informeren van de Kamer vóór 1 februari 2020 over de daadwerkelijke kosten van de implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector (motie Asscher). Een van de verworpen moties is de motie Kwint, waarin de regering wordt verzocht af te zien van de bezuiniging bij het Fonds Podiumkunsten werd verworpen. De Volkskrant bericht hier eerder ook over.

Lees hier het volledige artikel.