Moties ingediend debat Steunpakket culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

21 april 2022

De moties staan onder dit bericht.

Plenaire vergadering 19 april 2022

 • 35420-480
  Motie van de leden Kwint en Westerveld het verhogen van het maximale vergoedingspercentage van het garantiefonds naar 100%
 • Verworpen
 • 35420-481
  Motie van de leden Kwint en Van Strien over aandacht voor mensen met faciliterende beroepen in de culturele en creatieve sector
 • Aangenomen
   
 • 35420-482
  Motie van de leden Wuite en Van Strien over het verzoek aan het Presidium om de Statenpassage open te stellen als podium voor beginnende culturele en creatieve makers en producenten
 • Aangenomen
 • 35420-483
  Motie van het lid Wuite over overleg met VNG en IPO over coronagerelateerde financiële problemen van culturele instellingen en makers
 • Aangenomen