Multi-jobber zit vaak in netelige situatie

18 augustus 2022

Een flink deel van de multi-jobbers in Nederland heeft een precaire arbeidsmarktpositie. Dat blijkt uit onderzoek van Wieteke Conen en Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam. Hun onderzoek Kwaliteit van combinatiebanen gaat over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van combinatiebanen tussen Nederland en andere landen.

Vorig jaar publiceerde het aan de Universiteit van Amsterdam gelieerde onderzoeksinstituut AIAS-HSI een onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Daarin werd onder andere ook aandacht besteed aan de zogenaamde 'multiple jobholder'. Iemand die meerdere banen/posities combineert, bijvoorbeeld twee banen in loondienst of zzp’er in combinatie met loondienst. Een manier van werken die (ook) in de culturele en creatieve sector toeneemt. Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor HRM een nader onderzoek naar de positie van de multi-jobber. De situatie van multi-jobbers is precair: "in Nederland hebben multi-jobbers gemiddeld een lager inkomen en twee keer zoveel kans om in armoede te belanden als werkenden met één baan. Weliswaar combineert één op de drie multi-jobbers meerdere banen van goede kwaliteit, een even zo groot deel heeft twee banen die juist geen goed loon hebben en weinig zekerheid bieden. Gemiddeld is het brutoloon van multi-jobbers ruim een vijfde lager dan van mensen met één baan". De onderzoekers doen 4 aanbevelingen voor de HR-praktijk die ook voor de culturele en creatieve sector relevant zijn.