Music Moves Europe: 130 aanvragen ingediend voor trainingsinitiatieven en distributie

18 maart 2019

De Europese Commissie heeft in totaal 130 voorstellen ontvangen voor een tweetal oproepen van Music Moves Europe, namelijk voor een trainingsprogramma voor jonge muziekprofessionals (79 voorstellen) en voor nieuwe manieren van on- en offline distributie (51 voorstellen). Op basis hiervan zal de Europese Commissie twee keer tien voorstellen subsidiëren. De uitslag kan ieder moment bekend worden gemaakt. Beneficiënten krijgen vervolgens een jaar de tijd om hun projecten uit te voeren. Daarna evalueert de Commissie de resultaten en worden de conclusies gebruikt om sectorspecifieke steun te ontwikkelen in het toekomstige Creative Europe programma (2021 – 2027).

Music Moves Europe is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in de voorbereidende fase, en gaat, als alles goed gaat, in 2021 van start. Voor meer vragen kun je terecht bij Frank Kimenai van Creative Europe Desk NL.

Bekijk hier het volledige artikel.