Music Moves Europe: innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem

24 juli 2020

De Europese Commissie heeft in het kader van het sectorgerichte initiatief Music Moves Europe de voorbereidende oproep Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem gepubliceerd. De deadline om in te dienen is 15 september 2020.

Het Europese muziekecosysteem – zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie – heeft behoefte aan een veerkrachtige en rechtvaardig herstelbeleid dat op twee pijlers steunt: duurzaamheid en digitalisering.

Uiteindelijk stimuleert deze oproep de Europese muzieksector om, ook na de COVID-19-crisis, zich verder duurzaam en meer weerbaar te ontwikkelen met een proactief oog voor de nieuwe realiteit en nieuwe trends. 

Deze oproep zoekt 1 consortium van co-kandidaten dat de voorbereidende actie Music Moves Europe – stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalent effectief in werking brengt in 2021, gedurende het nieuwe Creative Europeprogramma 2021-2027.  

Voorziene budget

 • Het volledige budget is 2,5 miljoen euro. Dit is ook het volledige projectbudget omdat er slechts 1 consortium wordt geselecteerd. 
 • Max. 90%  is subsidieerbaar. Er is dus min. 10% eigen inbreng vereist. 
 • Dit betekent: min. 2.777.778 euro projectbudget bij een maximaal gebruik van het oproepbudget van 2,5 miljoen euro (meer investeren dan de vereiste 10% mag uiteraard). 

Voornaamste criteria voor de kandidaten 

 • Slechts 1 consortium van co-kandidaten komt in aanmerking met minstens 2 partners. 1 partner is de leidende coördinator. 
 • De partner is een publieke of privaatrechtelijke organisatie (natuurlijke personen komen voor deze oproep niet in aanmerking) zoals verenigingen zonder winstdoeleinden (privaat- ofpubliekrechtelijk), overheden (nationaal, regionaal, lokaal),  internationale organisaties en winstmakende entiteiten.
 • 1 Consortium van minstens 2 afzonderlijke entiteiten (hiervoor komt ook een natuurlijke persoon of een entiteit zonder wettelijke basis in aanmerking).
 • Vereist binnen het consortium: 1 Europese organisatie die de muzieksector in minstens 20 Europese lidstaten op een evenredig verspreidde wijze vertegenwoordigt. 

Takenpakket 

 • Strategisch: op basis van een behoefteanalyse, het ontwerpen van een steunregeling met een beoordelingssysteem voor projectsubsidies binnen het Music Moves Europe-kader. 
 • Operationeel: het effectief in voege brengen van het systeem en het gehele beoordelingstraject van de aanvragen uitvoeren. 
 • Strategisch & operationeel: het evalueren van de werking van het beoordelingssysteem. 

Indiening aanvraag  

 • De indiening dient per post of koerier te gebeuren. Indiening per e-mail, USB-sleutel of fax is niet toegelaten.
 • Deadline post: 15 september 2020, 23u59
 • Deadline koerier: 15 september 2020, tussen 7u30 en 17u00.

Selectie & start 

De Commissie verwacht tegen november 2020 een consortium te selecteren, zodat de voorziene subsidies zo vroeg mogelijk in 2021 bij de begunstigden kunnen terechtkomen.  

Informatie & documenten

Meer gedetailleerde informatie over deze oproep en alle documenten m.b.t. de aanvraag, vind je op de site van Europese Commissie.