MusicAIRE biedt kans op EU-subsidie, calls gepubliceerd

17 februari 2022

Het MusicAIRE-project heeft tot doel acties binnen de muzieksector te ondersteunen die bijdragen aan een groene, digitale, rechtvaardige en veerkrachtige heropleving van de sector op Europees niveau. 

 • Zie voor meer informatie hier.
 • De call is hier te vinden.

Er zijn subsidies ontwikkeld om 'het ecosysteem' te helpen groeien en uit de COVID-19-crisis te komen.

Er zullen verschillende soorten projecten worden ‘gevolgd’. De projecten die in het kader van MusicAIRE worden gesubsidieerd, moeten in tijden van COVID-19 herstelinstrumenten bieden voor de muzieksector op ten minste een van de volgende thematische gebieden:

 • Groen herstel: de klimaatcrisis is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Alle delen van de samenleving zullen moeten bijdragen aan ecologische duurzaamheid, inclusief het muziekecosysteem. Daarom zal MusicAIRE projecten ondersteunen die gerichte oplossingen bieden om de muzieksector ecologisch duurzaam te maken. De muzieksector kan veel doen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en biedt tegelijkertijd een groot potentieel om deel uit te maken van de oplossing, aangezien hij de kracht heeft om een ??groot publiek te bereiken, berichten kan overbrengen en een drager is van identiteit en betekenis.
 • Digitaal herstel: in het kader van MusicAIRE te financieren projecten moet worden onderzocht hoe de muzieksector uit de crisis kan komen door volledig gebruik te maken van het potentieel dat de digitale omgeving biedt. De projecten en initiatieven die door de oproepen moeten worden gefinancierd, moeten zich aanpassen aan nieuwe opkomende trends in de digitale muziekcontext (creatie, onderwijs en opleiding, productie, promotie, distributie, publiek, participatie, consumptie) en deze nieuwe technologieën gebruiken voor de ontwikkeling en nieuwe formaten creëren om het muziekecosysteem te laten gedijen. Speciale aandacht moet worden besteed aan digitale verantwoordelijkheid en ethische aspecten.
 • Rechtvaardig en veerkrachtig herstel: MusicAIRE-projecten moeten culturele actoren ondersteunen die schade hebben geleden door COVID-19-beperkingen; tolerantie koesteren, culturele identiteiten hooghouden en sociale betrokkenheid en inclusie bevorderen, zodat muziek de krachtige drager kan zijn van een open en democratische samenleving. De muzieksector is een van de zwaarst getroffen door de COVID-19-crisis, die ook bestaande trends heeft versneld, zoals de precaire arbeidsomstandigheden voor artiesten en muziekprofessionals.  Dit zou moeten worden aangepakt via de te subsidiëren projectactiviteiten.

Hoe?
Budget (op 2,2 miljoen €):

 • Microprojecten: 15.000
 • Kleine projecten: 30.000€
 • Middelgrote projecten: 55.000€

Vereisten:

 • Mono-begunstigde aanvraag (enkele aanvrager)
 • Het project moet een Europese meerwaarde aantonen.

Deadline: eind maart 2022 (zie de link over de call)
Resultaten: eind april / begin mei (zie de link over de call)

Een jury beoordeelt het project (je aanvraag) op relevantie en kwaliteit van uitvoering. De via MusicAIRE geselecteerde projecten zullen resultaten en middelen opleveren voor de European Music Council om beleidsaanbevelingen op te stellen en een groter financieringsplan voor de muzieksector in Europa voor te bereiden.

INFO SESSIE EN WEBINARS
Ons internationale netwerk Live SMA  wil infosessies organiseren om het doel van de oproep meer in detail uit te leggen:

 • Een eerste sessie is al geweest op 9 februari jl. 
 • Een tweede sessie is op 28 februari om je te helpen bij het vervullen van de aanvraag.

De European Music Council zal ook enkele infosessies organiseren, mogelijk dat via die weg nog extra informatie tot ons komt. 
Als je je wilt inschrijven voor de 28e, nbeem even contact op met Arne of Berend.