Nationaal Podium Plan open voor popmuziek

31 augustus 2021

Nationaal Podium Plan (NPP) ging juni jl. van start voor de genres world en jazz. Vanaf 1 september kunnen ook popmuzikanten en organisatoren van popconcerten zich aanmelden. 

Ook behoort een starttoekenning voor nieuwe podia tot de mogelijkheden. VNPF-podia zijn expliciet uitgesloten van deelname. Waarom is onbekend. 

NPP tot nu toe volgens initiatiefnemers een succes
In drie maanden tijd hebben zich bijna 800 musici, meer dan 300 formaties, bijna 150 podia en zijn 190 shows aangemeld. Deelname aan de regeling is laagdrempelig, voornaamste eis is dat financiële ondersteuning wordt aangewend voor een eerlijke vergoeding voor de mensen op het podium.

Trickle down: Steunfonds rechtensector 
De extra openstelling voor popmuziek wordt mogelijk dankzij een bijdrage vanuit de OCW subsidie aan het Steunfonds Rechtensector, via naburige rechtenorganisatie Sena.

De VNPF was niet betrokken bij de totstandkoming van dit initiatief.