NBA wil één aanpak voor terugbetaling coronaschulden

19 mei 2022

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) wil dat de rijksoverheid één aanpak ontwikkelt voor het terugbetalen van coronaschulden door ondernemers. 

  • Zie hier de reactie van de NBA.

Dit schrijft de NBA in een reactie aan het ministerie van Financiën op de openbare internetconsultatie over coronabelastingschulden.

In haar reactie aan het ministerie van Financiën geeft de NBA aan bezorgd te zijn over het feit dat de Belastingdienst een apart traject lijkt te gaan volgen voor het innen van belastingschulden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Veel ondernemers hebben naast corona-belastingschulden nog andere schulden, bij bijvoorbeeld andere overheidsinstanties. De NBA pleit daarom voor het creëren van één aanpak voor het terugbetalen van coronaschulden aan de overheid. Daar vallen bijvoorbeeld ook te veel ontvangen tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) onder.

Zicht op overheidsschulden
Accountants verwachten dat vanaf dit najaar bij een deel van hun ondernemers de financiële problemen snel zullen toenemen. De beroepsorganisatie wil dat accountants in kaart brengen welke klanten mogelijk problemen kunnen krijgen en dat zij tijdig met hen in gesprek gaan over mogelijke oplossingen. De NBA hoopt dat de Belastingdienst samen met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goed zicht krijgt op het totaal van overheidsschulden. ‘Snel schoon schip maken bij ondernemingen die op termijn niet in staat zullen zijn om hun schulden terug te betalen, is effectiever dan ieder jaar opnieuw vaststellen welke ruimte er wel of niet is’, aldus de NBA.

Mogelijke rol van accountants
De beroepsorganisatie is geen voorstander van het structureel verlengen van de aflosperiode naar meer dan vijf jaar. De NBA wil over de afwikkeling van belastingschulden wel graag in gesprek met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. De beroepsorganisatie wil boven tafel krijgen welke mogelijke rol accountants daarbij kunnen spelen.