Bron

MKB-Nederland

Netcongestie: alles wat je als ondernemer wilt weten en kunt doen

21 juni 2024

Netcongestie: alles wat je als ondernemer wilt weten en kunt doen

Ondernemers groot en klein hebben of krijgen te maken met netcongestie.

Hoewel netbeheerders hard werken aan het uitbreiden en verzwaren van ons energienetwerk, zijn de problemen de komende jaren nog niet opgelost. Daarom zijn VNO-NCW en MKB-Nederland gestart met het programma Netcongestie bedrijfsleven.

Luisteren naar ondernemers

Programmamanager Servaas van der Ven: “Ondernemers moeten de komende jaren zelf aan de slag en wij gaan ze daarbij zo goed mogelijk proberen te ondersteunen èn betrekken. Ik geloof sterk in ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Samen met hen oplossingen bedenken en niet vóór ondernemers denken. Dat vraagt om eerlijke en heldere communicatie. Over wat we wel weten maar ook over wat we nog niet weten. Dat geeft ondernemers de duidelijkheid waarbinnen zij vanuit hun kracht kunnen handelen. Op de pagina Ondernemersperspectief  en tijdens bijeenkomsten, vertel ik hoe het netcongestie probleem er concreet bij staat. Wat er in de pijplijn zit, wie waar mee bezig is, wat goed gaat en wat minder soepel gaat.”

Knelpunten melden bij overheden en netbeheerders

Luisteren naar de ideeën, behoeftes en knelpunten die ondernemers ervaren in het aanpakken van netcongestie, is een taak van het programma. Dat doet dit programma onder andere in regio- en branchebijeenkomsten. Wat het programma  bij ondernemers ophaalt, maken ze kenbaar bij overheden en netbeheerders. Zodat hopelijk wet- en regelgeving kan worden aangepast of versneld, en de juiste middelen aan ondernemers worden verstrekt.

Duidelijkheid bieden 

Duidelijkheid bieden, is een tweede belangrijke taak binnen het programma. Op ondernemen.nl/netcongestie brengt het programma actuele informatie en praktische oplossingsrichtingen samen voor en door ondernemers. Indien van belang zal de VNPF de leden daarop wijzen via nieuwsbrief of mail. Welke maatregelen je zelf kunt nemen in je organisatie  om netcongestie aan te pakken of voor te zijn, en wat je samen met andere ondernemers kunt doen (op bijvoorbeeld een bedrijventerrein). Ondernemers die al actie hebben ondernomen, worden aan het woord gelaten om te vertellen waar ze tegenaan lopen en wat zij hebben gedaan om hun problemen met netcongestie op te lossen. Kortom, een verzamelplek die duidelijkheid biedt aan ondernemers.