Bron

digipacct.nl

Nevenwerkzaamheden onder de loep

2 november 2023

Sinds 1 augustus 2022 is in de wet opgenomen dat in de arbeidsovereenkomst geen verbod op nevenwerkzaamheden ('nevenwerkzaamhedenbeding') meer mag worden opgenomen, tenzij daar een 'objectieve reden voor is.

In de culturele en creatieve sector zijn relatief veel 'multiple jobholders' en het is dan ook niet ondenkbaar dat nevenwerkzaamheden relatief veel voorkomen. Een recente uitspraak van het hof 's-Hertogenbosch onderstreept het belang van duidelijkheid en open communicatie over nevenwerkzaamheden van personeel binnen de culturele en creatieve sector. Zowel werkgevers als werknemers in de culturele en creatieve sector kunnen hieruit belangrijke lessen trekken.

De casus betreft een geschil tussen een werkgever en een werknemer over nevenwerkzaamheden van de werknemer. De werkgever, een orkest, had een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Desondanks heeft de werknemer, die hoboïst is, zonder toestemming van de werkgever, nevenwerkzaamheden verricht bij een ander orkest. Hierdoor heeft de werknemer niet voldaan aan zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Doorslaggevend daarbij is dat het hof begrip heeft voor het feit dat de werkgever niet de verantwoordelijkheid wil dragen wanneer de werknemer iets overkomt wanneer deze de Arbeidstijdenwet overtreedt. Het voorkomen van strijdigheid met de Arbeidstijdenwet is volgens het hof dan ook een gerechtvaardigd belang en voldoende voor de rechter om de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer te ontbinden. De werknemer heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld, maar het hof heeft de beslissing van de kantonrechter bekrachtigd.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze uitspraak?

  1. Duidelijkheid in arbeidsovereenkomsten: het verbod op nevenwerkzaamheden moet duidelijk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en er dient sprake te zijn van een objectieve rechtvaardigingsgrond. HR-functionarissen dienen contracten zorgvuldig op te stellen en expliciet te zijn over wat wel en niet is toegestaan.
  2. Open communicatie is essentieel: werknemers die overwegen nevenwerkzaamheden te verrichten doen er verstandig aan om dit te melden bij hun werkgever. Een open dialoog kan veel misverstanden en potentiële conflicten voorkomen.
  3. Valkuilen & risico’s: Nevenwerkzaamheden kunnen leiden tot belangenverstrengeling, verminderde inzetbaarheid of zelfs beschadiging van de reputatie van de werkgever. Het is van groot belang dat zowel werknemers als werkgevers de potentiële risico’s begrijpen.

Lees hier verder voor tips en aanbevelingen