Niet investeren in leren en ontwikkelen? Dan verlaat talent je organisatie!

26 januari 2022

Meer dan twee derde van de Nederlandse HR-professionals (68%) vreest dat talent de organisatie zal verlaten wanneer er niet wordt geïnvesteerd in leren en ontwikkelen.

Dat besluit de Studytube Learning & Development Monitor 2022, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube. In een aantrekkende economie willen bedrijven de gevreesde kennisvlucht tegengaan met behulp van L&D, o.a. omdat 27% van de werknemers blijkt te leren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Studytube L&D Monitor 2022
De Studytube L&D Monitor 2022 peilde bij ruim 1.700 professionals naar de leerstrategie en -cultuur van hun organisatie. Daaruit blijkt dat 68% van de ondervraagde HR-professionals het (zeer) eens is met de stelling “Als we niet gaan investeren in leren en ontwikkelen, dan lukt het ons niet om het benodigde talent aan te trekken en te behouden.”
“HR-professionals beschouwen leer- en ontwikkelmogelijkheden steeds meer als een cruciaal hulpmiddel om talent vast te houden,” zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. “De noodzaak groeit, want in de vorige editie van dit onderzoek bedroeg dat cijfer nog 62%.”

Medewerkers ontwikkelen en behouden
Het is dan ook weinig verrassend dat 62% van de HR-managers “het behouden van medewerkers” in de top 3 van hun belangrijkste leerdoelen noteert (vorig jaar was dat 52%), ruim vóór “goed werkgeverschap” (van 48% naar 50%). Op de derde plek staat “het aantrekken van nieuwe medewerkers” (47%) – vorig jaar nog terug te vinden op de voorlaatste plek met 36%.

“Een jaar geleden klampten werknemers zich vast aan hun baan uit angst voor werkloosheid,” aldus Karimi. “Nu durven ze wél uit te kijken naar iets nieuws, en daar willen HR-managers duidelijk op inspelen. Zij laten liever geen talent vertrekken, en bieden medewerkers graag de ontwikkelmogelijkheden die ze nodig hebben om te blijven.”

De L&D-thema’s die HR-managers vooruitschuiven voor 2022 ondersteunen dat intern gerichte leerbeleid. Zo gaat 59% volop inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, gevolgd door talentontwikkeling (47%) en duurzame inzetbaarheid (45%).

Toekomstperspectief
De vrees voor een brain drain wordt ook gevoed door de redenen waarom leidinggevenden en medewerkers precies leren. Hoewel het merendeel (56%) zegt dat ze zich bijscholen om hun functie beter te kunnen uitoefenen, geeft 37% ook aan dat ze leren “om voorbereid te zijn op de toekomst”. Daarnaast kiest 27% voor opleidingen “om [hun] kansen op de arbeidsmarkt te vergroten”.

“In een arbeidsmarkt vol verandering is het voor HR-professionals dus cruciaal om te focussen op L&D,” concludeert Karimi. “Door te investeren in de competenties van medewerkers en hen zo een toekomstperspectief te bieden in de organisatie, ontpop je je tot een aantrekkelijke werkgever. De war on talent woedt heviger dan ooit, en L&D is een machtig wapen.”

Over de Studytube Learning & Development Monitor 2022
De Studytube Learning & Development Monitor 2022 is een kwantitatief onderzoek van leerplatform Studytube dat jaarlijks wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction/Sparkey. Hiermee geeft Studytube de stand van zaken weer m.b.t. de leer- en ontwikkelcultuur bij Nederlandse bedrijven.

De steekproef bestond uit 1.738 respondenten, waarvan 545 HR-professionals, 379 leidinggevenden en 814 medewerkers. Op het moment van deelname waren alle ondervraagden werkzaam in organisaties met 200 of meer werknemers. De dataverzameling vond plaats tussen 20 september en 11 oktober 2021, aan de hand van een online kwantitatieve vragenlijst.

Benieuwd naar alle bevindingen van de Studytube L&D Monitor 2022? Klik dan hier om meer te weten te komen.