Bron

All Arts, Rijksoverheid en VPRO 3voor12

Nieuw belastingverdrag België-Nederland: géén artikel 17 voor artiesten en sporters

27 juni 2023

Artiesten binnenkort af van Belastinggedoe met België.

Op 21 juni hebben Nederland en België het nieuwe belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Het nieuwe belastingverdrag is belangrijk om dubbele belasting te voorkomen, misbruik te bestrijden en het biedt een oplossing voor enige lopende knelpunten onder het huidige verdrag, onder meer voor leraren, hoogleraren, sporters én artiesten.

Tot nu toe moesten muzikanten twee keer belasting afdragen over hun ontvangen gage: eenmaal in België en nog eens in Nederland. Weliswaar kon de Belgische belasting teruggevraagd worden, maar dat leverde veel administratieve rompslomp op, en bovendien was het in de praktijk vaak niet duidelijk hoeveel je nu netto verdiende aan een gig over de grens. Muzikanten moeten – net als sporters – een uitzondering krijgen.

Dat is te danken aan onze staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele in Brussel, die op de eerste dag van de zomer een nieuw belastingverdrag ondertekenden.

Lees hier meer over het nieuwe belastingverdrag met België.