Nieuw bestuursstructuur Buma/Stemra op 22 mei van kracht

24 mei 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 mei is de nieuwe bestuursstructuur van Buma/Stemra geëffectueerd. 

Het huidige bestuur, de directie en de ledenraad traden af en werden vervangen door een Raad van Toezicht, een nieuw Bestuur en een Raad van Rechthebbenden.

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 auteurs, 2 uitgevers en 2 onafhankelijke leden waarvan één onafhankelijke voorzitter. De Raad van Rechthebbenden bestaat uit 12 tot 13 leden, waarvan 8 auteurs en 4 uitgevers. 

Ten tijde van het aantreden van het nieuwe bestuur bestaat dit uit één persoon, de bestuursvoorzitter, zijnde de huidige CEO. Het bestuur wordt nog uitgebreid met een tweede bestuurder, een financieel directeur.

Buma/Stemra heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die gelden in de nieuwe bestuursstructuur in een document inzichtelijk gemaakt.