Nieuw controleprotocol TRSEC beschikbaar

1 februari 2022

Accountants waren aan het  wachten op de goedkeuring van het controleprotocol door het NBA (De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). 

Het nieuwe controleprotocol voor de controleverklaring is nu beschikbaar.

Nu het controleprotocol door het NBA als uitvoerbaar is aangemerkt houdt dit in dat aanvragers de vaststelling compleet kunt maken waardoor de RVO de resterende 50% van de gemaakte kosten kan uitbetalen. Dit kan door de controleverklaring te mailen naar trsec@rvo.nl onder vermelding van jullie dossiernummer (beginnend met SEC21).

Bedrijven die al een vaststellingsformulier hebben ingediend hebben vanaf vandaag 6 weken de tijd om de accountantsverklaring naar de RVO op te sturen.

Voor partijen die nog geen vaststellingsverzoek hebben ingediend geldt wat betreft indieningstermijnen artikel 13 van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19.