Nieuw DEB-dossier Energie Inkoop

25 april 2024

Energiekosten zijn een belangrijk deel van de kosten van veel ondernemers.

Type energie-contracten, prijzen, risico’s en trends als duurzaamheid zijn dus van belang. DEB legt dit haarfijn uit in het nieuwe kennis-dossier over energie inkoop. Efficiënte energie-inkoop vereist een aanpak die rekening houdt met prijs, risico’s, markttrends en duurzaamheid. Door de juiste keuzes te maken, kunnen mkb-ondernemers hun concurrentiepositie versterken en hun bedrijfsvoering optimaliseren. Dit kennisdossier helpt hierbij. Je leest over strategieën voor het efficiënt inkopen van energie, tips voor het selecteren van de juiste leverancier en verkrijgt inzicht in marktontwikkelingen.

Je kunt het kennis-dossier hier eenvoudig aanvragen.