Nieuw initiatief Blockbusterfonds: BBF XTRA

25 oktober 2022

De nieuwe regeling is, net als het Blockbusterfonds, gericht op het mogelijk maken van extra investeringen in de marketing van culturele projecten.

Waar het Blockbusterfonds zich richt op grote projecten met ‘blockbusterpotentie’, zal de nieuwe regeling BBF XTRA zich richten op kleinere projecten. De pandemie en de lockdowns hebben ertoe geleid dat de culturele sector te maken heeft met een terugval in bezoekersaantallen. Een extra investering in de marketing, in combinatie met de afname van kaarten door de VriendenLoterij, geeft aanvragers de kans het publiek weer terug te winnen. Vanaf eind dit jaar kunnen aanvragen gedaan worden.

  • Lees hier meer over het Blockbusterfonds.

Het Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 ontstaan op initiatief van Joop van den Ende. Dit leidde tot een samenwerking tussen de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds en de Vriendenloterij. Het Blockbusterfonds heeft als taak het cultureel ondernemerschap te stimuleren en de totstandkoming van evenementen met ‘blockbusterpotentie’ mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunt het Blockbusterfonds bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek. De lening kan worden ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. Daarmee kan een groter publiek worden bereikt en een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Een garantiebijdrage kan zekerheid bieden voor financiële tegenvallers tijdens de uitvoering van het project.

Het Blockbusterfonds XTRA gaat werken volgens hetzelfde principe. Maar dan met doelstellingen die passen bij kleinere projecten.