Nieuw Kickstart Cultuurfonds (16 miljoen!) ook voor poppodia

3 juli 2020

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan poppodia, theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Lees hier criteria, etc. 

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

Voor wie?
Het fonds is er voor poppodia, theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea in Nederland.  Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Tot en met 10 juli: oriëntatie
Je kan je tot 10 juli a.s. oriënteren op het indienen van een aanvraag. Zie hier hoe dat werkt (criteria etc.) 

Vanaf 15 juli: aanvraag indienen per toerbeurt
Vanaf 15 juli a.s. stellen we voor de verschillende typen instellingen het aanvraagformulier per toerbeurt open. Lees hier meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Initiatiefnemers en partners
Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds / Zadelhof Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten.