Nieuw netwerk: Music Tech Nederland

29 september 2023

Steeds meer artiesten, podia, techbedrijven, onderwijs- en kennisinstanties verkennen het gebruik van nieuwe technologieën in de muziek.

Deze ontdekkingstocht leidt tot nieuwe manieren om muziek te creëren, presenteren en te beleven. En dit biedt op haar beurt kansen voor nieuwe organisatie- en dus financieringsmodellen, van groot belang voor een weerbare en toekomstbestendige muzieksector. Ondanks de groeiende aandacht voor het gebruik van nieuwe technologie in de muzieksector, blijft het potentieel ervan nog grotendeels onbenut. Diverse organisaties bewandelen gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar dezelfde wegen.

Het ontdekken van andere soortgelijke innovatieve projecten gebeurt vaak bij toeval. Het landschap is even gefragmenteerd als de sector zelf, wat de effectieve overdracht van kennis belemmert. Dit heeft tot gevolg dat veelbelovende initiatieven, met vaak een beperkte organisatorische en financiële capaciteit vanwege hun experimentele karakter, hun concepten niet tot wasdom kunnen brengen.

Een nieuw netwerk
Tijd om de krachten bundelen. Music Tech Nederland is een netwerk dat artiesten, podia, techbedrijven, onderwijs-en kennisinstanties bij elkaar brengt om te leren, kennis te delen en mogelijk samen te werken. Music Tech Nederland werkt samen met Music Tech Belgium, en is onderdeel van het Europese Music Tech samenwerkingsverband.

ESNS 2024
Music Tech Nederland start in 2024, het programma wordt gepresenteerd tijdens ESNS, januari 2024.

Aansluiten en op de hoogte blijven?
Aansluiten op Music Tech Nederland? Of op de hoogte blijven van activiteiten? Stuur dan een mail naar f.blok@effenaar.nl.