Nieuw rapport van UCL-onderzoekers koppelt deelname aan kunst en cultuur aan een langer, gezonder leven

16 maart 2023

Een nieuw rapport van UCL onderzoekers laat zien dat deelname aan culturele activiteiten positief effect heeft op de gezondheid.

De positieve effecten werden gevonden bij zowel kinderen en jongeren, als volwassenen en ouderen. Er wordt zelfs gesproken van een verlaagde kans op dementie.

De onderzoekers: “Wat we hebben ontdekt, is dat kunst een unieke en belangrijke rol speelt gedurende ons hele leven, door ons te helpen gezond te blijven en langer te leven. Maar we weten ook dat de toegang tot culturele ervaringen ongelijk is en niet iedereen profiteert zoals zou moeten. We dringen er daarom bij beleidsmakers, financiers, gezondheids- en culturele organisaties op aan om na te denken over hoe zij een meer rechtvaardige, hoogwaardige kunstbetrokkenheid voor iedereen kunnen ondersteunen als een pijler van de volksgezondheid.”

Lees hier alles over het onderzoek