Nieuw: verdieping arbeidsmarktmonitor voor hele gastvrijheidssector

1 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 kan de hele gastvrijheidssector gebruik maken van de nieuwe arbeidsmarktmonitor. 

Zie hier de samenvatting van de resultaten.

Met deze monitor kan de sector alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau analyseren. 
Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen. Eind 2020 ontwikkelde NBTC de arbeidsmarktmonitor toerisme. Al snel sloten horeca, dagattracties, watersport en recreatie met hun eigen bestaande onderzoeken aan, omdat zij de meerwaarde zagen in één arbeidsmarktmonitor voor de gehele gastvrijheidssector. Daarom heeft NBTC in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, SVH, HISWA/RECRON en de Club van Elf de eerste stappen gezet om te komen tot deze nieuwe arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector 2021.

Eerste resultaten arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector
COVID-19 heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt binnen de gastvrijheidssector. Ten opzichte van een pre-coronajaar 2019 daalde het aantal banen binnen de gastvrijheidssector met 12 procent. De grootste daling is te zien binnen de toerismesector (-14%) en de horeca (-16%). Dit blijkt uit eerste resultaten van de nieuwe arbeidsmarktmonitor. Ook is te zien dat de uitstroom van het aantal werknemers nog nooit zo groot is geweest als in 2020. Ongeveer twee op de vijf werknemers die eind 2019 in de sector werkzaam waren, werkten aan het eind van 2020 in een andere sector of werkten helemaal niet meer. Dit geldt met name voor de horeca. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Deze cijfers verrassen ons niet. Door de lockdowns en andere coronabeperkingen hebben ondernemers veel medewerkers moeten laten gaan. Maar dit is tijdelijk, de vraag bij onze gasten is immers niet weg. In het derde kwartaal van 2021 zagen we hoe snel de werkgelegenheid zich herstelt als de horeca weer opengaat. Op de langere termijn is de horeca een bedrijfstak met een enorm banenpotentieel.“

Herbert van Oord, Manager Training, Arbeidsmarkt en Opleiding HISWA-RECRON voegt eraan toe: “Watersport- en recreatiebedrijven hebben te maken met een lage instroom van medewerkers. Bovendien daalt het aantal nieuwe studenten voor opleidingen in deze branche. Ik verwacht een grote behoefte aan nieuwe gekwalificeerde medewerkers in onze sector op alle niveaus. Als HISWA-RECRON zijn we blij met deze cijfers uit de arbeidsmarktmonitor. Een jaarlijkse monitoring is van groot belang.” Kees Klesman, voorzitter van de Club van Elf: “Deze arbeidsmonitor zet de recreatiebranche eindelijk goed op de kaart. Het belang van sector wordt hiermee benadrukt. Niet alleen het belang van ontmoeten en ontspanning voor alle Nederlanders, maar ook het belang als aantrekkelijke werkgever en banenmotor, met name voor mensen die instromen vanuit school en voor veel seizoenwerkers.

Data en inzichten essentieel voor duurzame ontwikkeling Nederland
Gastvrijheid is het fundament van een aantrekkelijke bestemming. Niet voor niets vormt een gastvrije sector dan ook een van de vijf strategische pijlers in Perspectief 2030; de landelijke visie op toerisme. “Data en inzichten zijn essentieel om gericht sturing te kunnen geven aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Juist in deze periode waarin we te maken hebben met enorme krapte op de arbeidsmarkt. Ik ben blij dat er nu één plek is waar alle relevante arbeidsmarktdata samenkomt. Komende periode willen we de monitor samen met de branches verder doorontwikkelen tot één arbeidsmarktmonitor die de gehele gastvrijheidssector bestrijkt, zodat deze nog breder ingezet kan worden,” vertelt Marieke Politiek, manager Intell & Insights bij NBTC.

Bij de ontwikkeling van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector maakte NBTC gebruik van CBS-databronnen en andere arbeidsmarktbronnen zoals TNO en DUO. De resultaten geven niet alleen inzicht in allerlei aspecten voor de gastvrijheidssector, maar zetten de uitkomsten ook in een landelijk perspectief. Verder bestaat de mogelijkheid om cijfers te verbijzonderen naar bijvoorbeeld provincies en arbeidsmarktregio’s. De resultaten in de arbeidsmarktmonitor hebben betrekking op 2020.

Wil jij weten hoe de arbeidsmarkt er in jouw regio uit ziet? Of wil je zelf analyses maken binnen een bepaalde subbranche? Bekijk dan ons nieuwe dashboard Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2021. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar met de belangrijkste resultaten.