Nieuwe afspraken over kosten en afstorten contant geld

13 april 2022

MKB-Nederland en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland hebben een nieuw convenant over contant geld ondertekend. 

Dit vond plaats vrijdag 8 april samen met 21 organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer.

Doel van de afspraken is ervoor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk steeds meer elektronisch betaald wordt. Inmiddels is nog circa 20 procent van alle toonbankbetalingen cash.

Tarieven niet verhoogd
Met het convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken dat zij de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar (periode van 13 maanden) niet verhogen. Verder mogen zij geen extra kosten voor het afstorten van biljetten van 200 euro in rekening brengen.

Contant geld onder druk
Wat MKB-Nederland betreft waren nieuwe afspraken hard nodig, omdat het gebruik van contant geld in Nederland afneemt en de chartale infrastructuur hierdoor steeds verder onder druk staat. Zo verdwijnt de contant-gelddienstverlening steeds meer uit bankkantoren, neemt het aantal geldautomaten en bankkantoren af en worden contante transacties relatief duurder voor winkeliers.

‘De kosten voor ondernemers die gebruikmaken van contant geld nemen maar toe, waardoor een contante betaling in een fysieke toonbankomgeving inmiddels veel duurder is dan een pinbetaling’, aldus de ondernemersorganisatie. Recent onderzoek door Panteia over 2020 laat zien dat pinnen een winkelier gemiddeld zo'n 17 eurocent kost en een transactie met contant geld 49 eurocent. En daar waar de kosten voor pinnen tussen 2017 en 2020 gelijk bleven, stegen de kosten voor een contante transactie in dezelfde periode van 29 naar 49 eurocent. De banken verhoogden vorig jaar nog de tarieven voor het afstorten van sealbags met 20 tot 37 procent en daarbij is het tarief voor het afstorten van biljetten van 500 euro via sealbagautomaten naar 5 euro per biljet gegaan.

Kosten eerlijker verdelen
Ondernemers kunnen deze kosten niet of nauwelijks doorrekenen, omdat zij als gevolg van wetgeving geen vergoeding mogen vragen voor een pinbetaling, contante betaling of creditcardbetaling. MKB-Nederland heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de kosten eerlijker moeten worden verdeeld tussen alle betrokken partijen. De afspraken in het nieuwe convenant dragen daaraan bij.

Concrete afspraken afstortautomaten
Een groot probleem is ook dat ondernemers op steeds minder plaatsen veilig contact geld kunnen afstorten. Ze moeten daarvoor verder reizen, op onveilige locaties afstorten of het is vrijwel onmogelijk dat te doen door niet passende openingstijden. In het convenant zijn met betrekking tot het aantal automaten concrete afspraken gemaakt. Met verder verscherpte percentages voor beschikbaarheid en goede monitoring is een belangrijke stap gezet, maar dit blijft een punt van aandacht, aldus MKB-Nederland.