Nieuwe Atlas voor Gemeenten brengt groei- en krimpregio’s in kaart

23 mei 2019

Op woensdag 22 mei werd de nieuwe Atlas voor Gemeenten gepresenteerd met als thema ‘Groei en krimp’. Het onderzoek geeft een actueel beeld van welke gemeenten groeien, welke krimpen, hoe dat komt en wat dat betekent dat voor de toekomst en voor beleid. Er is speciale aandacht voor de positie van grensregio’s.

In de Atlas voor Gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. De Atlas bevat veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald, waaronder ook bevolkingsopbouw, banen in de cultuursector en mate van culturele voorzieningen en podiumkunsten. Het kan dus nuttige inzichten geven voor podia en festivals over hun omgeving en (potentieel) publiek.

Kijk hier voor meer informatie of bestel de Atlas hier direct: