Nieuwe cao in zicht voor Nederlandse Poppodia en – Festivals na intensieve onderhandelingen

21 december 2023

Na vier rondes van intensieve onderhandelingen, hebben de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (WNPF) en de Kunstenbond een belangrijke mijlpaal bereikt in de totstandkoming van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst de Nederlandse poppodia en -festivals.

Dit volgt op de naderende afloop van de huidige cao op 31 december 2023. Beide partijen hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in hun gesprekken, en zijn tot een principeakkoord gekomen dat reeds is voorgelegd aan de achterban van de WNPF. In de algemene ledenvergadering van de WNPF, gehouden op maandag 18 december jl., hebben de leden ingestemd met de voorgestelde voorwaarden.

Deze omvatten een loonsverhoging van 4% in 2024, plus een vast bedrag van €100 per schaal, en een loonstijging van 3% op 1 januari 2025. De cao heeft een looptijd van 15 maanden: van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Daarnaast is een pakket aan arbeidsvoorwaarden afgesproken, zoals:

  • Een nachttoeslag van €2,75 per uur.
  • Een verhoging van de maaltijdvergoeding van €10 naar €15.
  • Vergoeding reiskosten woon- en werkverkeer conform maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag €0,23 per km.
  • Verhoging thuiswerkvergoeding conform maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag, €2,35.
  • Stagevergoeding van minimaal €300.
  • Verhoging van minimumtarief zzp’ers naar 67%.

Het principeakkoord wacht nu op goedkeuring van de achterban van de Kunstenbond. Zodra dit is verkregen, zal het akkoord worden ondertekent en is de nieuwe cao dan officieel van kracht.

Meer details over de cao en de implicaties voor de popsector zullen volgen zodra de overeenkomst formeel is bekrachtigd.