Nieuwe Code Diversiteit & Inclusie

10 september 2019

Op 1 november zal minister Ingrid van Engelshoven tijdens Tijdens Beeld & Storm  de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst nemen. De huidige Code Culturele Diversiteit had een meer vrijblijvend karakter en en was alleen gericht op culturele diversiteit. Deze code wordt maatgevend bij subsidieaanvragen.

Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie en lichamelijke beperking, heeft nu geleid tot een nieuwe, breder inzetbare code.

Lees hier meer