Bron

SER

Nieuwe corona maatregelenladders vertalen naar RI&E en plan van aanpak

1 november 2022

Een ri&e staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen.

Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. In onze sector hebben we de PodiumRie, lees later meer. De sectorplannen en maatregelenladders zijn nu de basis voor het coronabeleid op de werkvloer. Er zijn inmiddels veel nieuwe ladders ontwikkeld. Belangrijk is dat bedrijven de plannen vertalen naar hun RI&E en plan van aanpak.

Sectorplannen

In sectorplannen beschrijven sectoren met welke maatregelen zij het beste kunnen werken in verschillende fases van de coronapandemie. Uitgangspunt bij eventuele maatregelen zijn de maatregelenladders, die houvast bieden als er maatregelen nodig zijn. Dit zijn stappen van licht naar zwaar die men in de praktijk kan nemen om een opleving van het virus te remmen Deze Corona maatregelenladders zijn onlangs gepubliceerd. Lees ook hier.

De RI&E: een veilige werkomgeving

De sectorplannen en maatregelenladders gaan vooral over maatregelen die sectoren kunnen nemen in hun eigen sector om open te blijven voor klanten, gasten en publiek. Maar ook werknemers zijn belangrijk. Werkgevers zijn verplicht om afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden te vertalen naar de RI&E. In dit kader moeten zij arbeidsrisico’s voor werknemers inventariseren en beheersen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan arboregels, zoals de aanwezigheid van een actuele RI&E. Maar bij verandering van omstandigheden moet ook de RI&E worden aangepast. Het is belangrijk dat in de RI&E ook staat hoe een organisatie het risico op besmetting met corona op de werkvloer beheerst. In de sectorplannen ligt de focus op klanten, gasten en publiek. Maar vergeet de werknemers dus niet.

De PodiumRIE

De PodiumRIE is een risico-inventarisatie-instrument dat is gemaakt door deskundigen uit het werkveld. Dit betekent dat het instrument gericht is op de risico’s en de werkzaamheden zoals deze in de branche bekend zijn. Niet alleen voor werkenden als acteurs, dansers of technici, maar ook gericht op horeca, kantoorwerkplekken en baliewerk. De coronamaatregelen zijn ook vertaald naar de PodiumRIE.