Bron

Fonds Podiumkunsten

Nieuwe data meerjarige regelingen Fonds Podiumkunsten bekend

1 augustus 2023

Het Fonds Podiumkunsten werkt aan de meerjarige subsidieregelingen voor de periode 2025-2028. Er zijn nieuwe data bekend.

Medio oktober worden de regelingen op de website van het Fonds Podiumkunsten gepubliceerd. Daarna houden ze drie informatieochtenden voor aanvragers, verspreid over het land. Hier lichten ze de regelingen toe en is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van het Fonds.

Deze informatieochtenden worden gehouden op:

  • Vrijdagmorgen 20 oktober in Zwolle
  • Maandagmorgen 23 oktober in Eindhoven
  • Dinsdagmorgen 24 oktober in Den Haag

Begin september delen ze meer informatie en kunnen aanvragers en geïnteresseerden zich inschrijven voor een van deze bijeenkomsten.

Relevante data op een rij

Hieronder nog eens alle relevante data rondom de meerjarige productieregeling en de meerjarige festivalregeling van het Fonds onder elkaar:

  • Publicatie meerjarige regelingen 2025 – 2028: medio oktober 2023
  • Informatieochtenden meerjarige regelingen: 20, 23 en 24 oktober 2023
  • Loket open voor indienen aanvragen: vrijdag 1 december 2023
  • Loket gesloten voor aanvragen: 31 januari 2024
  • Publicatie besluiten: juli 2024

Loket eerder dicht, besluiten eerder bekend

Het is goed te weten dat de planning van de meerjarige regelingen deze beleidsperiode is afgestemd op de planning van het rijk, de rijkscultuurfondsen en een aantal grote gemeenten. Dat houdt wel in dat het loket voor het indienen van een aanvraag bij het Fonds een maand eerder sluit dan vier jaar geleden, namelijk op 31 januari 2024. Daarmee kunnen de besluiten van het Fonds ook een maand eerder worden bekendgemaakt.

Vragen?

Heb je als (potentiële) aanvrager nu al een vraag, dan kun je deze stellen door het Fonds Podiumkunsten te mailen via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl.