Nieuwe data voor aanvragen definitieve subsidie NOW

2 maart 2021

De aanvraagtermijnen van de verschillende tranches van de NOW-subsidie worden aangepast. Veel werkgevers krijgen meer tijd voor de aanvraag.

Dat heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten aan de Tweede Kamer.

Een werkgever met omzetverlies door de coronacrisis kan loonkosten gecompenseerd krijgen via de NOW. Kent UWV de subsidie toe, dan krijgt de werkgever eerst een voorschot van 80% van het subsidiebedrag. Na afloop van de subsidiemaanden dient de werkgever opnieuw een aanvraag in bij UWV, voor vaststelling van het definitieve subsidiebedrag.
Afhankelijk van het werkelijke omzetverlies, kan de werkgever dan ook nog de resterende 20% van het subsidiebedrag ontvangen.
Minister Koolmees gaat de data voor de definitieve subsidievaststelling aanpassen. Accountants hebben namelijk om meer tijd gevraagd voor hun controles van NOW-aanvragen.

Geen aparte datum meer voor subsidieaanvraag zonder verklaring
Voor de eerste tranche van de NOW – NOW 1.0 – geldt momenteel dat een werkgever die geen accountantsverklaring nodig heeft, tot en met 23 maart 2021 de subsidievaststelling kan aanvragen. Een werkgever die wel over een accountantsverklaring moet beschikken, heeft tot en met 29 juni 2021 de tijd. De minister wil dit vereenvoudigen.
Voortaan is er één einddatum voor de aanvraag, of een werkgever nou een verklaring nodig heeft of niet. 31 oktober 2021 is de nieuwe einddatum van de NOW 1.0. Om de regeling voor UWV werkbaar te houden, worden ook de data van de derde, vierde en vijfde tranche opgeschoven. Om technische redenen is de openingsdatum van de NOW 2.0 juist vervroegd naar 15 maart 2021. De vierde en vijfde tranche hebben dezelfde openings- en sluitingsdatum. Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe deadlines voor de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie.