Nieuwe generieke steunpakket

22 januari 2021

Het nieuwe steunpakket mag er zijn. Zo is het voor kleine bedrijven goed nieuws dat het minimumbedrag in de TVL verdubbelt naar 1.500 euro en de drempel wordt verlaagd.

Lees hier de Kamerbrief over het steunpakket.

Goed is ook het verbeterde steunpakket per april voorziet in ondersteuning voor starters die tot nu toe niet konden worden geholpen. Er wordt verder nog gesproken over een regeling om het eigen vermogen te stutten.

We realiseren ons dat nog steeds niet iedereen volledig geholpen zal zijn. Voor een opsomming van alle aanpassingen verwijs ik jullie naar de brief van het kabinet (zie bijlage), maar in het kort zijn dit de belangrijkste resultaten. Het verbeterde pakket geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

 

TVL

 • Subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%.
 • Maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden.
 • Grens van 250 medewerkers en 50 mln. jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TVL; maximumbedrag wordt daar 400.000 euro.
 • Minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
 • Drempel van 3.000 naar 2.000 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
 • Referentiejaar voor bepalen omzetverlies blijft 2019.
   

NOW – loonsteun

 • Vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal.
   

Garantiefonds voor evenementen

 • Voor evenementen ten minste 300 miljoen euro.
 • Vanaf een tijdvak waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is; inzet is vanaf 1 juli 2021.
 • Regeling wordt uitgewerkt: voor beurzen/congressen, sport en cultuur (dus niet beperkt tot podiumkunsten). 
   

Cultuur & media

 • Voor makers (kunstenaars, artiesten) 9 miljoen via bestaande regelingen bij Rijkscultuurfondsen; Kamerbrief OCW hierover wordt binnen 4 weken verwacht met daarin ook uitwerking in december beschikbaar gestelde 15 miljoen voor musea via het Mondriaanfonds, voor makers via Steunfonds Rechten en voor filmproducties via Tuschinskifonds. 
 • Voor lokale media 5,5 miljoen via het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening. 
 • Voor medeoverheden 60 miljoen vanwege weggevallen huur lokale cultuur, buurt- en dorpshuizen via Gemeentefonds.
   

Fiscale maatregelen 

 • Aanpassingen voor tegemoetkoming voor reiskosten, (thuis)werkkosten zijn in de maak zodat er een nieuwe structurele maatregel komt die ook op langere termijn uitvoerbaar is.
 • Voor tegemoetkoming voor werkgevers van ouders die niet volledig kunnen werken vanwege de zorg voor thuiszittende kinderen wordt nog gezocht naar een uitvoerbare en fraudebestendige oplossing.  
 • Belastinguitstel wordt verleend of verlengd tot 1 juli aanstaande en check bij je administrateur of accountant of de Belastingdienst of je ook in aanmerking komt voor terugbetalingstermijn van 36 maanden. Het kabinet de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober.
 • Voor zzp’ers blijft versoepeling urencriterium van kracht tot 1 juli, zij worden geacht aan de uren-eis te hebben voldaan.
 • Aanmerkelijkbelanghouders (DGA’s) die te maken krijgen met een omzetdaling mogen ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan.  
   

TOZO

 • De beperking van Tozo 3 over de periode waarover met terugwerkende kracht kon worden aangevraagd wordt opgeheven. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid opgenomen.
 • Het ziet het kabinet af van de invoering van de vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo 4).

TONK

 • De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is een vangnetregeling bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Focus ligt op woonlasten.
 • De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, zij krijgen decentrale beleidsruimte.
 • Handreiking ter ondersteuning van de lokale implementatie is 1 februari a.s. gereed. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.
 • TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

Startersregeling (startups)

 • Er komt een aparte regeling voor starters (startende bedrijven zonder referentie-omzet), die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL (de parameters moeten nog worden vastgesteld).
 • De regeling zal gelden voor starters gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.
 • Het kabinet hoopt het loket in april/mei van dit jaar te kunnen openen. Uitvoerder wordt RVO